TS. Trần Thị Hoài

Position: Phó Trưởng KhoaKhoa Quản trị Chất lượng, Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHNPhó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - ĐHQGHN

Org Unit: Quản lý giáo dụcĐo lường và đánh giá trong giáo dục 

Email: hoaitt@vnu.edu.vn

Tel: 0243 754 7625

TS. Tăng Thị Thùy

Position: Trưởng BM Đánh giá trong Giáo dụcKhoa Quản trị Chất lượngTrường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc Gia Hà Nội

Org Unit: Giáo dục So sánh và Quốc tế

Email: thuytang@vnu.edu.vn

Tel:

PGS. TS. Lê Đức Ngọc

Position: Giảng viên thỉnh giảng  

Org Unit: Hóa học và Giáo dục học

Email: ngocld2000@gmail.com

Tel:

PGS. TS. Vũ Đỗ Long

Position: Giảng viên thỉnh giảngGiám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội

Org Unit: Toán cơ

Email: longvd@vnu.edu.vn

Tel: 0903257520

TS. Vương Thị Phương Thảo

Position: Giảng viên thỉnh giảngPhó giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN

Org Unit: Đo lường và Đánh giá trong giáo dụcQuản lý giáo dục

Email: thaovtp@vnu.edu.vn

Tel: 0912103589

PGS.TS. Phạm Văn Quyết

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Org Unit: Xã hội học

Email: phamquyet_xhh@yahoo.com

Tel:

PGS.TS. Nguyễn Thúy Nga

Position: Phó Trưởng KhoaKhoa Quản trị Chất lượngTrường Đại học Giáo dục, ĐH Quốc Gia Hà Nội

Org Unit: Ngôn ngữ ứng dụng

Email: thuynga@vnu.edu.vn; thuynga.nguyen11@gmail.com

Tel:

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

Position: Giảng viên thỉnh giảngGiám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam

Org Unit: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Email: nganp@cea-avuc.edu.vn

Tel:

TS. Sái Công Hồng

Position: Giảng viên thỉnh giảngPhó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Org Unit: Quản lý giáo dục;Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Email: schong@moet.gov.vn; conghong75@gmail.com

Tel:

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Position: Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Org Unit: Xã hội học;Đo lường Đánh giá trong giáo dục

Email: nqthanh@vnu.edu.vn

Tel:

TS. Tạ Thị Thu Hiền

Position: Phó trưởng Bộ môn: Kiểm định và ĐBCLGDPhó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN 

Org Unit: Đo lường Đánh giá trong giáo dục

Email: tahien1207@gmail.com

Tel:

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Position: Giảng viên:Thư ký Hội đồng KĐCLGD-ĐHQGHN

Org Unit: Đo lường Đánh giá trong giáo dục

Email: thuhuongnt@vnu.edu.vn

Tel:

TS. Trần Hữu Lượng

Position: Giảng viên:Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển – Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN 

Org Unit: Đo lường Đánh giá trong giáo dục

Email: luongkcongnghe@gmail.com

Tel:

PGS.TS. Lê Thái Hưng

Position: Phó Hiệu trưởngNguyên Trưởng Khoa Quản trị Chất lượng (2018 - 2023)Trường Đại học Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội

Org Unit: Vật lý lý thuyết và Vật lý ToánĐo lường và Đánh giá trong Giáo dục

Email: lthung@vnu.edu.vn; hunglethai82@gmail.com

Tel: 0904328279

ThS. Lê Thị Hoàng Hà

Position: Phó trưởng bộ môn (phụ trách)Bộ môn Đánh giá trong giáo dụcKhoa Quản trị chất lượng, Trường ĐHGD, ĐHQGHN 

Org Unit: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Email: halth@vnu.edu.vn

Tel:

ThS. Nguyễn Thị Bích

Position: Hành chính, Giáo vụ Khoa

Org Unit: Sinh học

Email: bichnguyenqg@vnu.edu.vn

Tel:

TS. Nghiêm Xuân Huy

Position: Giảng viên thỉnh giảngViện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

Org Unit: Thông tin - Truyền thôngĐo lường và đánh giá trong giáo dục

Email: huynx@vnu.edu.vn

Tel: 0243 754 7625

TS. Mai Thị Quỳnh Lan

Position: Giảng viên thỉnh giảngTrưởng phòng Nghiên cứu và Quản lý Đảm bảo chất lượng, Viện ĐBCLGD

Org Unit: Xã hội học về giáo dục đại học

Email: lanmtq@vnu.edu.vn

Tel:

TS. Bùi Vũ Anh

Position: Giảng viên thỉnh giảngPhó Viện trưởng Viện ĐBCLGD-ĐHQGHN

Org Unit: Bảo đảm Toán cho máy tính và các hệ thống tính toán

Email: vuanh@vnu.edu.vn

Tel:

ThS. Nguyễn Thị Phương Vy

Position: Giảng viên 

Org Unit: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

Email: phuongvynt@vnu.edu.vn

Tel: 0928826822

TS. Trần Thị Thu Hương

Position: Trưởng Bộ môn Kiểm định và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Org Unit: Quốc tế học

Email: huongthanhps@gmail.com; huong.tran@vnu.edu.vn

Tel: 0983341326

Nguyễn Thái Hà

Position: Giảng viên

Org Unit: 1. Đo lường và Đánh giá trong giáo dục.2. Phương pháp dạy học môn Toán.

Email: qm.nguyenthaiha@gmail.com

Tel:

Trần Xuân Quang

Position: Giảng viên, khoa Quản trị chất lượng,Phó Trưởng phòng Đào tạo,Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

Org Unit: Thống kê ứng dụng và Khoa học tính toán

Email: quangtx@vnu.edu.vn; quangtx.math@gmail.com; quangtrx@yahoo.fr

Tel: 0963265833

PGS.TS. Vũ Trọng Lưỡng

Position: PGS, Giảng viên cao cấp

Org Unit: Toán Giải tích 

Email: vutrongluong@gmail.com

Tel: 0915158759

Nguyễn Đức Hạnh

Position: Giảng viên

Org Unit: Đo lường & Đánh giá trong Giáo dục

Email: duchanh8791@gmail.com

Tel: +84855516929

Nguyễn Anh Tuấn

Position: Giảng viên

Org Unit: Giáo dục học

Email: nguyenanhtuan.dhgd@vnu.edu.vn

Tel: 0917631999

Phạm Văn Hoằng

Position: Giảng viên

Org Unit: Toán  học

Email: hoangpham@vnu.edu.vn

Tel: 0988667555

Lê Thanh Huyền

Position: Giảng viên

Org Unit: - Cử nhân Toán (Đại học Sư phạm Hà Nội 2);- Thạc sĩ, NCS Quản lý Giáo dục (Trường Đại học Giáo dục)

Email: huyenlt@vnu.edu.vn

Tel: 0975 450 455

Nguyễn Thanh Tú

Position: Giảng viênKhoa Quản trị Chất lượngTrường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội

Org Unit: Lãnh đạo và Quản lý giáo dục

Email: tunt@vnu.edu.vn, tunt.dhgd@gmail.com

Tel: 0357523651